Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
ZURBIK  Zbigniew Kaiser
·  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

·  studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

·  opracowania ekofizjograficzne;

·  analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
·  koncepcje urbanistyczne i architektoniczne;

·  projekty zagospodarowania terenu i urządzenia przestrzeni publicznych;

·  drobne projekty architektoniczne i projekty wnętrz.
Kontakt:
email: pracownia@zurbik.pl,   telefon: 606-605-130,   
korespondencja: ul.Balzaka 2/13, 01-917 Warszawa,       
NIP 527-214-93-68
http://www.zurbik.pl/
a także: https://zurbik.carbonmade.com/

Korzystamy z przestrzeni pracy w Domu Innowacji Społecznych "Marzyciele i Rzemieślnicy",
ul. Bracka 25, III piętro, 00-028 Warszawa,  http://www.marzycieleirzemieslnicy.pl/
Copyright Nazwa.pl